1 มิถุนายน 2562 สนธยาแก้น้ำท่วมพัทยาสร้างบ่อพักผันลงคลองป้องกันไหลบ่าเข้าเมือง

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/590877

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองพัทยาที่ถือเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนได้เร่งประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยของบประมาณสนับสนุนจาก EEC จำนวน 665 ล้านบาทก่อสร้างบ่อสูบน้ำขนาด 11,000 ลบ.ม.บริเวณซอยเขาน้อย พร้อมจัดซื้อปั้มแรงดันสูบน้ำจำนวน 8 เครื่องขนาด 1.5 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งท่อส่งแรงดันแบบ HDPE ความยาว 1,560 เมตรวางไปตามแนวถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อรองรับมวลน้ำจากพื้นที่บริเวณซอยเขาตาโล และเขาน้อยบางส่วนที่มาจากเทศบาลเมืองหนองปรือ ก่อนผันน้ำไปปล่อยในคลองนาเกลือและเสือแผ้วก่อนปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งหากดำเนินการได้สำเร็จก็จะทำให้ระบบดังกล่าวสามารถกักน้ำและรองรับปริมาณน้ำจากฝั่งตะวันออกที่จะไหลบ่าเข้าสู่เมืองพัทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจะใช้วิธีแบบผสมผสานกันระหว่างวิธีการทางวิศวกรรม ผนังเมือง และภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น หากรู้ทิศทางการไหลของน้ำว่ามาจากทางไหนก็ควรแก้ไขด้วยการปิดทางน้ำ การดูจากสภาพความเป็นจริง หรือการให้น้ำสามารถไหลได้อย่างธรรมชาติ ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงเรื่องการระบายอย่างทันท่วงทีก็จะทำให้ปัญหาลดลง โดยเฉพาะเมืองพัทยาเป็นที่ลุ่มต่ำรับน้ำโดยตรงจากพื้นที่เชื่อมโยงหลายแห่งทำให้มีจำนวนน้ำมหาศาลไหลบ่าเข้าสู่พื้นที่จึงทำให้การระบายเป็นไปอย่างเชื่องช้า โดยจะมีท่อหลายขนาดครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 75 ส่วนทางระบายน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองนาเกลือ คลองหนองใหญ่ ลองนกยาง คลองเสือแผ้ว คลองพัทยาใต้ และคลองกระทิงราย ซึ่งระบายน้ำลงสู่ทะเลก็พบปัญหาการบุกรุก ตื้นเขิน และคับแคบ ส่วนที่มีสถานีสูบเพื่อป้องกันน้ำท่วมถึง 6 แห่ง รวมทั้งอ่างชะลอน้ำหรือแก้มลิง ริมถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกขนาดพื้นที่ 21 ไร่ แต่ก็ยังถือว่าไม่เพียงพอต่อการรับมอบน้ำที่หลั่งไหลจากทุกทิศทาง ทำให้มวลน้ำมีปริมาณมากกว่าท่อระบายที่สามารถรองรับได้